ZEMİN İYİLEŞTİRME

Zemin iyileştirme; zemin özelliklerinin üstyapı inşası için uygun olmadığı durumlarda çeşitli yöntemler kullanılarak, istenilen düzeyde ıslah edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Zeminin kayma mukavemetinin artırılması, temellerin taşıma gücünün artırılması, oturma miktarının azaltılması, zeminin büzülme/kabarma ve sıvılaşma potansiyellerinin azaltılması ve yamaçların stabilitesinin artırılması vb. durumlarda zemin iyileştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Zemin iyileştirme metotlarının seçiminde yerel zemin koşulları ve deprem karakteristiklerine dikkat edilmeli, iyileştirme metotlarının deprem etkisi altındaki davranışları mutlaka incelenmelidir. Zemin iyileştirme işlemi sonrası gerekli kontroller yapılarak “neyi, nasıl, ne kadar iyileştiriyoruz?” sorusuna cevap verilmelidir.


TAŞ KOLON

JET GROUT

DERİN KARIŞTIRMA